Dolby Surround

Dolby Surround jest to format domowego dźwięku surround (otaczającego) wywodzący się z kinowego systemu Dolby Stereo. Powstał w 1982 r. w firmie Dolby Laboratories aby umożliwić przeniesienie 4 kanałów w 2 kanałach stereofonicznego nośnika (np. CD, MC, TV, video, radio).

Dolby Surround - schemat

Proces kodowania dźwięku

Podczas kodowania w matrycy fazowej cztery sygnały prawy, centralny, lewy, surround (P, C, L, S) są zamieniane na prawy całkowity i lewy całkowity (Pc i Lc).

L i P sygnał wejściowy biegnie prosto do Lc i Pc wyjściowego bez zmian. Sygnał C jest redukowany o 3dB i dzielony po równo do Lc i Pc. Sygnał S jest także redukowany o 3dB, dzielony i dodawany do Lc i Pc ale najpierw jest poddawany trzem procesom. Częstotliwości poniżej 100Hz i powyżej 7KHz są wycinane. Następnie sygnał jest poddawany kodowaniu ze zmodyfikowaną formą redukcji szumów Dolby B i jest zmieniana faza o plus minus 90 stopni aby stworzyć 180-stopniową różnice fazy przed połączeniem z Lc i Pc.

Koder Dolby Surround

Jedną z zalet tak zakodowanego dźwięku jest jego kompatybilność. Można go odtwarzać na klasycznym sprzęcie mono lub stereo.

Proces dekodowania dźwięku

Dwa sygnały prawy całkowity i lewy całkowity (Pc i Lc) są zamieniane na trzy sygnały prawy, lewy, surround (P, L, S).

Sygnały wejściowe Lc i Pc przechodzą niemodyfikowane i stają się sygnałami L i P wyjściowymi. Sygnały Lc i Pc również niosą sygnał centralny, który będzie słyszany jako fantomowy obraz pomiędzy lewym i prawym głośnikiem da to złudzenie istnienia głośnika centralnego (dla osób znajdujących się po środku między prawym a lewym głośnikiem). W dekoderze na stopniu L-P zostanie wykryty sygnał surround przez wzięcie różnicy pomiędzy Lc i Pc. Dalej sygnał S jest przechodzi przez 7kHz dolnoprzepustowy filtr, linię opóźniającą i redukcje szumów. Sygnał surround będzie również odtwarzany na lewym i prawym głośniku, ale będzie przesunięty w fazie, co rozmyje obraz.

Dekoder Dolby Surround

Dekoder ten jest generalnie nazywany dekoderem pasywnym ponieważ jego sercem jest prosty wzmacniacz różnicowy L - P.