DTS Digital Sound (Digital Theater Systems)

Kiedy wynalazcy DTS chcieli zastosować 6-cio kanałowy cyfrowy dźwięk w filmie, zrozumieli że 35mm film nie jest odpowiednim nośnikiem dla cyfrowych danych PCM. Nie tylko rozdzielczość samego filmu jest zbyt mała ale również podczas odtwarzania film faluje co powoduje że odtworzenie dokładnego ciągu bitów z filmu jest trudne. Dodatkowo jakikolwiek system dźwiękowy zastosowany w filmie aby mógł się stać popularny musi dać się prosto kopiować używając standardowych technik. Również w kinach cyfrowy system musi dać się w łatwy (i tani) sposób dodać do istniejącego wyposażenia.

Taśma filmowa - Kod czasowy DTS

Dźwięk umieszczony na taśmie filmowej musiał by być mocno skompresowany. Mocna kompresja nie wpływa dobrze na dźwięk. Umieszczenie dźwięku na filmie było by również błędem - każde uszkodzenie filmu spowoduje że nie będzie możliwe odczytanie cyfrowej ścieżki dźwiękowej i konieczne będzie odtwarzanie dźwięku analogowego. W systemie DTS cyfrowy dźwięk nie jest umieszczony na filmie. Na filmie umieszczona jest tylko ścieżka z 24 bitowym kodem czasowym pomiędzy analogową ścieżką optyczną a klatką filmową. Ścieżka kodu czasowego identyfikuje film, szpule i dokładny czas i położenie każdej klatki filmu.

Ścieżka dźwiękowa jest umieszczona na trwałym i tanim dysku CD. Ponieważ CD-ROM może pomieścić 650 Megabajtów danych można użyć małej kompresji. DTS wybrało system kompresji APT-X 1000 który nie jest stratny jak AC-3 i kompresuje dane tylko w stosunku 4:1.

Odtwarzanie dźwięku w kinie

Na projektorze jest montowany prosty czytnik który czyta kod czasowy z taśmy filmowej i przesyła go do odtwarzacza DTS-6D. Jednostka DTS-6D zawiera trzy napędy CD-ROM Toshiby i dyski CD do odpowiedniego filmu. DTS-6D czyta kod czasowy i synchronizuje ścieżkę dźwiękową z klatką filmu która jest pokazywana na ekranie. Używany jest 1 MB bufor do przechowywania danych odczytywanych z dysku CD-ROM, więc gdy jakieś klatki są uszkodzone nie wystąpią przerwy w dźwięku. Jeżeli z jakiegoś powodu odczytanie kodu czasowego stanie się niemożliwe system będzie odczytywał analogową optyczną ścieżkę dźwiękową. Jeżeli zostanie ponownie odczytany kod czasowy to system powróci do czytania dźwięku z CD zsynchronizowanego z filmem. Każdy film i dysk CD-ROM zawiera unikalny numer seryjny więc nie ma możliwości aby był odtwarzany dysk od innego filmu. Gdy numer dysku i filmu nie będą się zgadzały jednostka DTS-6D nie będzie odtwarzała dźwięku.

System DTS jest nazwany 6 kanałowym albo 5.1 kanałowym cyfrowym systemem dźwiękowym, chociaż technicznie jest tylko 5cio kanałowy. System DTS nie ma naprawdę oddzielnego kanału niskich częstotliwości (LFE) , chociaż wszystkie inne kanały są całkowicie dyskretne. Kanał niskich częstotliwości jest zmiksowany z kanałami surround które podczas odtwarzania system filtruje. Częstotliwości do 80Hz są przekazywane do subwoofera a powyżej do kanałów surround.

Pierwszym filmem ze ścieżką DTS był "Jurassic Park" wypuszczony w 1993r.

Specyfikacja Techniczna
Wyjścia Analogowe Lewy, Centralny, Prawy, Lewy Surround, Prawy Surround, Subwoofer.
Zakres Częstotliwości L, C i P - od 20 Hz do 20 kHz
LS i PS - od 80 Hz do 20 kHz
LFE - od 20 do 80 Hz
Dynamika 96 dB (16 bit)
Częstotliwość Próbkowania 44.1 kHz
Przepływność do 1.4 Mb/s
Pojemność każdego CD 100 minut
Kompresja APT-X1000 (ADPCM)
Współczynnik Kompresji 4:1
Data Powstania 1993 r